۵۷,۶۰۰ تومان

متالیک کننده رنگ های اکریلیک.
نیمه شفاف.
پایه آب.