۱۵,۰۰۰ تومان

دوات شیشه ای 15 میل با قطر ظرف 3 سانتی متر.