۴۲,۰۰۰ تومان

مداد کنته آجري خشک 5 ميل کرتاکالر 

کد رنگ این مداد 46212 می باشد