۴۵,۰۰۰ تومان

مداد کنته سفید مدیوم کرتاکالر

کد رنگ این مداد 46152 می باشد