۷۵۴,۸۰۰ تومان

پک محصولات آبرنگی کرتاکالر.
شامل 6 عدد بلوک آبرنگی، 7 عدد استیک آبرنگی، 7 عدد مداد آبرنگی، و مداد گرافیت آبرنگی، مداد کنته مشکی و آجری، تراش فلزی، قلموی آبرنگ.
به همراه پد و گیره بلوک، شمش سفید آبرنگی، گرافیت آبرنگی 4B مشکی، و یک عدد DVD آموزشی.
بسیار مناسب برای هدیه دادن.