۲۷۰,۰۰۰ تومان

قطر مداد 3/3 میلی متر

رنگ طلایی در تمامی بسته بندی ها

دارای مغزی SV بسیار مقاوم در مقابل شکستن

محل درج اسم بر روی مداد