۹۸,۵۰۰ تومان

مغز گرافیتی به ضخامت 12 میلی متر

مناسب برای سایه زدن فضاهای وسیع