۶۳۶,۰۰۰ تومان

ساخته شده از بهترین رنگدانه های به دست آمده از منابع در سراسر جهان

دارای رنگدانه هایی که رنگ را در نور و تاریکی به راحتی توزیع می کنند

پاستل گچی برای انواع مختلف کاغذها و کاغذ مخملی مناسب می باشد

توصیه می شود پس از اتمام کار از تثبیت کننده استفاده شود

قابلیت ترکیب رنگ ها