۵۰,۰۰۰ تومان

مدیوم مات ال بی هنگامی که با رنگ ترکیب می شود رنگ را مات می کند.
هنگامی که این مدیوم با رنگ شفاف مخلوط شود پایان مات به کار می دهد.