۴۸,۰۰۰ تومان

اسپری وارنیش شیشه و کاشی ال بی، ورنی بی رنگ.
جهت افزایش مقاومت، دوام و پایداری رنگ شیشه و کاشی .