۶۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومان

اسپری وارنیش نهایی مات ال بی استفاده به عنوان پوشش نهایی.
وارنیش بدون رنگ بوده دومنظوره جهت رنگ روغن و رنگ اکریلیک.