۳۶۳,۶۰۰ تومان

فیکس کننده گچ پاستل، زغال، مداد، پاستل، آبرنگ و گواش.
پس از استفاده امکان کار کردن مجدد روی اثر وجود دارد.
با حرکت سریع و از فاصله 30 سانتی متری اسپری شود.