۱۵۶,۰۰۰ تومان

ست مدیوم ایجاد ترک رنگ شیشه پ ب اُ.
رنگ های ویترای را بر روی قطعه انتخاب شده (شیشه، پلکسی گلاس، فلز یا سفال) اعمال کنید.
بسته به ضخامت لایه، اجازه دهد 1 تا 2 ساعت خشک شود.