سرگردان بر فراز دریایی از مه اثر کاسپار فردریش (بخش دوم)

در ادامه میتوانیم اشاره کنیم، برای نشان دادن روح آزادی، رومانتیسم آلمانی به دنبال بیانی [...]

سرگردان بر فراز دریای مه

سرگردان بر فراز دریای مه سرگردان بر فراز دریای مه، اثر کاسپار فردریش را میتوان [...]

پرتره آرنولفینی و همسرش

تابلوی پرتره آرنولفینی اثر یان وان آیک، در نگاه اول به نظر می رسد که [...]

نقدینه خراج

فکت طوری قرار است به آثار معروف تاریخ هنر و حواشی مربوط به آن بپردازد، [...]