۱۱۷,۶۰۰ تومان

آبرنگ دانش آموزی راما.
مناسب دانش آموزان و مبتدیان.
قابلیت ترکیب کردن و رقیق کردن رنگ ها.