۲۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

ساخته شده از بهترین مواد و متریال.
رنگ بسیار خالص و غلیظ.
کاملا قابل رقیق شدن با آب.
حداکثر درجه شفافیت.
استفاده از ریزترین رنگدانه ها در ترکیب با صمغ عربی خالص.