۱۶۵,۶۰۰ تومان۲۶۶,۴۰۰ تومان

آبرنگ حرفه ای و آرتیست راما.
دارای رنگ های خالص، شارپ و زنده.
قابلیت ترکیب کردن و رقیق کردن رنگ ها.