۲۷,۶۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان

آب مایع نارگون:
آب مایع (بطری) نارگون برای پر کردن حوض، استخر و تجهیزات دیگری که در ماکت سازی پروژه های ساختمان سازی یا توسعه شهر و زیباسازی نیاز به پر شدن با آب داشته باشند، مورد استفاده قرار می گیرد. در ماکت بسیاری از پروژه های ساختمانی نیز آب نماهایی وجود دارد که برای نشان دادن نحوه کار آنها می توان آب مایع داخل بطری را به کار برد. ماکت های مربوط به پارک ها با فواره های یا مجسمه هایی که آب از آن ها جاری می شود را نیز می توان با آب مایع نارگون پر کرد تا کارایی آنها به طور کامل در ماکت مشخص شود.
در سایز 100و160گرم موجود است.