۴۵,۶۰۰ تومان

آدمک نظامی نارگون:
در مقیاس 1/50 و در بسته های 4 عدد موجود است.
کد:272