۱۶,۳۰۰ تومان

از این ابزار در هنر مجسمه سازی و گُل سازی و کار با خمیر فیمو و خمیر گُل چینی استفاده می شود.
یک سر این ابزار ریز و از اصلی ترین ابزار در کار کردن با خمیر ها می باشد.
دسته مشکی دارای 1 عدد قلم است.