۲۳۱,۴۰۰ تومان

ابزار مجسمه سازی فرچه دار
ابزار مجسمه سازی فرچه دار مناسب برای کلیه مراحل کار با گِل می باشد.
دارای افزاینده، کاهنده. فرچه و بسیاری از ابزار های لازم جهت مجسمه سازی.
مناسب برای کلیه سطوح از مبتدی تا پیشرفته.
مناسب سفالگری و مجسمه سازی و کار با خمیر و گل.
شامل 10 ابزار دو سر و یک ابزار تک سر.