۶,۲۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان

استخر هندسی اشل.
مقیاس 1:50، 1:100 و 1:200.
هر بسته شامل 1 عدد استخر است.