۳۳,۱۰۰ تومان

استند اویل آرتیست وینزور چینی
برای ترکیب رنگ های روغن از آن استفاده می کنند.
روغن رنگ را رقیق تر کرده و حرکت قلم بر روی بوم را روان تر می کند.
تا حد زیادی براقیت و زمان خشک شدن لایه رنگ را افزایش می دهد.