۳۸۸,۹۰۰ تومان

اسپری وارنیش ساتین اکریلیک پ ب اُ قبل از استفاده مطمئن شوید رنگ ها به خوبی خشک شده باشند.
این محصول به خوبی روی سطح می نشیند و پس از خشک شدن ظاهر مات و یکدستی ایجاد می کند.
این ورنی پس از خشک شدن شفاف است.
پیش از استفاده آن را خوب تکان دهید.
ورنی را تنها یکبار و در یک جهت روی کار بپاشید.
مناسب برای اکریلیک.
در سایز 200 میل موجود است.