۳۸۸,۹۰۰ تومان

قبل از استفاده مطمئن شوید رنگ ها به خوبی خشک شده باشند.
این محصول به خوبی روی سطح می نشیند و پس از خشک شدن ظاهر مات و یکدستی ایجاد می کند.