۵۸,۵۰۰ تومان

زمینه کار را کاملا تمیز کنید.
دارای پوشش و پایداری مطلوب.
مناسب جهت مات کردن شیشه.
به خوبی تکان دهید.
از فاصله تقریبی 25 سانتی متر رنگ را اسپری کنید.
در سایز 400 میل موجود است.