۳۷,۰۰۰ تومان

این اسپری از بهترین رزین جهت براق کردن سطوح و حفاظت از آنها ساخته شده است.
مقاومت در برابر رنگ پریدگی (عدم زرد گرایی-عدم مه آلودگی) که به دلیل رطوبت، گرما و اشعه فرابنفش اتفاق می افتد.