۵۴,۰۰۰ تومان

اسپری کیلر شفاف کاسپین محل رنگ آمیزی را کاملا تمیز کنید.
به خوبی تکان دهید.
از فاصله تقریبی 25 سانتی متر رنگ را اسپری کنید.
رنگ را چندین بار با لایه های نازک روی سطح اسپری کنید.
لایه دوم را با فاصله زمانی 3 تا 5 دقیقه اسپری نمایید.
در سایز 400 میل موجود است.