۵۴,۰۰۰ تومان

محل رنگ آمیزی را کاملا تمیز کنید.
به خوبی تکان دهید.
رنگ را چندین بار با لایه های نازک روی سطح اسپری کنید.