۱۲,۱۸۰ تومان

این ماده خشک کننده (خشک کننده) روی لایه های رویی و همچنین در عمق نفوذ می کند.
خشک شدن را تسریع می کند و اجازه می دهد پوشش های ضخیم به طور یکنواخت سفت شوند.