۲۲۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: بنیان مفهومی طراحی داخلی
نويسنده: آنتونی سالی
مترجم: آزاده فرزادپور
انتشارات: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 224