۶۲,۷۰۰ تومان

تراش تک سوراخه مخزن دار استوانه ای چرخشی فابرکاستل.
برای تراشیدن مدادهای معمولی، مناسب انواع مداد تحریر.
با دو مخزن جهت جمع آوری تراشه های مداد.