۴۶,۰۰۰ تومان

تراش تک سوراخه پاکن دار فابرکاستل.
مناسب انواع مداد تحریر.