۴۰۲,۰۰۰ تومان

ترباتین مایعی است روغنی که از تقطیر انواع درختان کاج بدست می‌آید و مصارف صنعتی و دارویی دارد.
تربانتین اسانس تصفیه شده با قابلیت تبخیر سریع، قوی ترین حلال رنگ های آرتیست می باشد.
بعنوان حلال روغنی در رنگ‌ها و جلا‌ها است.
برای رقیق کردن رنگ روغن و پاک کردن قلمو و ورنی ها از آنها استفاده می شود.
خاصیت خشک شوندگی آن نسبت به روغن باعث پیشرفت سریع تر اثر هنری می شود.