۲۳۴,۰۰۰ تومان

تربانتین اصلاح شده تالنز (032) جهت رقیق تر کردن رنگ روغن (برای لایه های زیرین استفاده می شود)
مناسب برای حل کردن رزین های طبیعی (برای کسلنی که خودشان رنگ را می سازند)
باعث آسانی حرکت قلم مو روی سطح و محو شدن اثر آن می شود
مناسب برای از بین بردن لایه های وارنیش خشک شده
اشتعال پذیر.
دربطری ٧۵میلی لیتر موجود است.