۳۵,۷۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰ تومان

تریلی اشل.
مقیاس 1:150، 1:200 و 1:300.
هر بسته شامل 1 عدد تریلر است.