۱۳۸,۰۰۰ تومان

مخلوط پرک های نقره ریچ.
برای به دست آوردن تصاویر فویل در کارهای سنتی و هنری استفاده می شود.
شما همچنین می توانید از آن در کارهای اپوکسی استفاده کنید.
ورق رنگ نقره ای در سایز 75 میل موجود است.