۴۸,۰۰۰ تومان

مناسب جهت ایجاد بافت و زیر سازی پارچه بوم.
قابلیت رقیق‌شدن با آب.
جلوگیری از جذب رنگ توسط پارچه بوم.