۴۳۶,۸۰۰ تومان

برای نگهداری و حمل قلمو ها و کاردک.
در ابعاد 45*5*9 سانتی متر.
محصول اتریش