۳۵۷,۰۰۰ تومان

 جوهر کالیگرافی وینزور ساخته شده از کربن خالص.
این جوهر را می تواند با قلمو، یا قلم خوشنویسی و یا ایربراش استفاده کرد.
قابلیت های گسترده ای را به هنرمندان رشته های طراحی، کالیگرافی، خوشنویسی و تصویر سازی ارائه می دهد.
به رنگ مشکی با تمایل به رنگ آبی در سایز 30 میل موجود است.
محصول فرانسه