۲۱,۵۰۰ تومان

برای رقیق کردن رنگ ویترای و تمیز کردن قلمو استفاده می کنند تا رنگ شفافیت خود را از دست ندهد و سطحی بدون نقص ایجاد شود.
قبل از استفاده بطری را تکان دهید و پس از استفاده درب آن را محکم ببندید تا از بین نرود.