۸۵,۴۰۰ تومان۱۳۹,۱۰۰ تومان

حیوانات اهلی رنگی اشل.
مقیاس 1:100و 1:50.
هر بسته شامل 3 عدد حیوان است.