۱۴,۴۰۰ تومان

حیوانات اهلی سفید اشل.
مقیاس 1:100.
هر بسته شامل 3 عدد مجسمه است.