۳۷,۲۰۰ تومان۱۳۰,۲۰۰ تومان

حیوانات غیر اهلی رنگی اشل.
مقیاس 1:50 و 1:100.
هر بسته شامل 4 عدد حیوان است.