۶۹,۶۰۰ تومان

حیوان اهلی سفید نارگون (گاو).
مقیاس 1:100.
هر بسته شامل 3 عدد مجسمه است.