۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۱,۰۰۰ تومان

خط کش فلزی در اندازه 20، 30 و 60 سانتی متر موجود است.