۵۲۵,۰۰۰ تومان

خمیر متراکم رنگ طبیعی.
حاوی دانه های ریز سنگ طبیعی است.
ایده آل برای تکنیک های ضخیم و جلوه های ویژه.