۳۵,۰۰۰ تومان

دورگیر باران جهت کار به روی سطوح مختلف مانند شیشه، سرامیک، فلز، چوب و گلکسی مناسب است.
می توانید طرح مورد نظر را روی کاغذ کشیده و پشت شیشه بچسبانید.
با استفاده از خمیر دورگیر ویترای خطوط را ترسیم کنید.
بعد از دو ساعت که کاملا خمیر خشک شد با رنگ شیشه سطوح داخلی را رنگ کنید.
خمیر دورگیر پایه تینر بوده که بعد از خشک شدن ثابت و قابل شستشو هستند.
ضخامت خمیر دورگیر را می توان متناسب با تنظیم فشار دست به تیوپ کنترل کرد.
از نظر فام رنگی، غلظت و ماندگاری قابل رقابت با برترین رنگ های خارجی می باشد.
دارای 6 رنگ متنوع و در سایز 20 میل موجود است.
محصول ایران