۳۹,۰۰۰ تومان

خمیر دورگیر متالیک پایه تینر رپین.
می توانید طرح مورد نظر را روی کاغذ کشیده و پشت شیشه بچسبانید.
با استفاده از خمیر دورگیر ویترای خطوط را ترسیم کنید.
بعد از آن که خمیرکاملا خشک شد با رنگ شیشه سطوح داخلی را رنگ کنید.
خمیر دورگیر پایه تینر بوده که بعد از خشک شدن ثابت و قابل شستشو هستند.
ضخامت خمیر دورگیر را می توان متناسب با تنظیم فشار دست به تیوپ کنترل کرد.
دارای 8 رنگ متالیک و 2 رنگ صدفی و در سایز 22 میل موجود است.
محصول ایران