۴۴۲,۸۰۰ تومان

خمیر سفید بسیار غلیظ که باعث ایجاد نقش برجسته بدون استفاده از رنگ های گران تر را امکان پذیر می کند.
در هنگام خشک شدن ترک های جالبی ایجاد می کند، مخصوصاً هنگامی که در ضخامت زیاد استفاده می شود.
برای جلوگیری از ایجاد ترک می توان آن را با رنگ های اکریلیک، گواش، آبرنگ مخلوط کرد.
می توان آن را به صورت خالص استفاده کرد. و یا بعد از خشک شدن رنگ آمیزی کرد.
وقتی خشک شد، سطح متخلخل و بسیار پذیرنده ای را نشان می دهد.
در سایز 500 میل موجود است.