۶۱,۰۰۰ تومان

مناسب برای زیرسازی رنگ پایه آب و اکریلیک روی انواع سطح.
برای ایجاد سطوح بافت‌دار بدون ایجاد ترک استفاده می شود.
افزایش‌دهنده‌ی استحکام و طول عمر نقاشی می باشد.