۴۰,۰۰۰ تومان

درخت آزاد اشل.
در سایز 6 سانت هر بسته شامل 2 عدد است.